O advokatskoj kancelariji


DML Legal je advokatska kancelarija sa sedištem u Beogradu koju su, u januaru 2019. godine, osnovali advokati Dušan Matijašević i Marina Lazović, nakon dugogodišnjeg rada u renomiranoj advokatskoj kancelariji iz Beograda.

Saznaj više

Ključne usluge


Opšte pravno savetovanje

Pružanje savetodavnih usluga koje se odnose na svakodnevne poslovne aktivnosti klijenta.

Radni odnosi

Izrada ugovora o radu i drugih ugovora o angažovanju lica.

Zastupanje

Zastupanje pred sudovima u parničnim, izvršnim, prekršajnim i svim drugim vrstama postupaka, kao i zastupanje u postupcima pred državnim organima.

Ostale usluge

Sprovođenje pravne analize poslovanja (due diligence) kompanije, zastupanje u transakcijama i izrada transakcione dokumentacije.